Преимуществата на тази валута (Биткойн) са, че тя е децентрализирано, виртуално платежно средство, което е освободено от посредници и може да бъде изработено или закупено на специализирана борса. Разплащанията с Биткойни са свързани с ниски транзакционни разходи, по-добра защитеност на покупателната стойност при инфлация и неоспорима поверителност на транзакциите. Технологията не се притежава и контролира от никого. Недостатъците на валутата са свързани с колебанията в курса и́, заплахата от дефлация и несигурността относно кражби и посегателства, доколкото сделките са с висок риск и не са достатъчно добре правно регулирани.

В по-голямата част от света Биткойн не е призната като законно платежно средство. Германия е първата страна, която признава официално виртуалната валута като финансов инструмент, сделките с който се облагат с данъци. Печалбата от търговски сделки, свързани с Биткойн се облагат с данък, но личното ползване на валутата e освободено от данъци. В Тайланд, например, валутата е забранена.

Относно електронната търговия (която би следвало да урежда и търговията с Биткойн), доколкото е уредена от правото на ЕС, може да намерим правна регламентация в Директива 2000/31/ЕО за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар, Директива 98/48/EО за изменение на Директива 98/34/EО относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила, Директива 97/7/ЕО за продажба от разстояние и др. В националното право се съдържат разпоредби най-вече в Закона за електронната търговия, но намират приложение и Закона за защита на потребителите, Търговския закон и др. В българското законодателство към момента няма легална дефиниция относно правната фигура на Биткойн. Доколкото можем да  определим Биткойните като електронни пари, то в чл. 76, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните средства се приема, че „електронните пари са парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представлява вземане към издателя, издава се при получаване на средства с цел извършване на платежни операции и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари.

Научете повече за Нормативни становища във връзка с Биткойн


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *