Важно предупреждение от PaySera

На вниманието на всички потребители: Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви информираме, че са зачестили опитите за неправомерно достъпване на данните за вход на потребители на платформата на Paysera. Обикновено, за да бъде получен достъп до данните за вход, на потребителите се изпращат SMS съобщения и имейли, съдържащи линкове към Прочетете повече…